Op zoek naar geaccrediteerd?

geaccrediteerd
Accreditatie Wikipedia.
De structuur van accreditatie is beschreven in de internationale norm ISO/IEC 17000; de eisen voor accreditatie liggen eveneens vast in internationale normen ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17065, ISO 15189. diplomatie: ambassadeurs en consuls worden bij een nieuwe aanstelling geaccrediteerd" door het land waar ze gestationeerd worden.
Accrediteringsforfait Vlaams Artsensyndicaat vzw.
Wat is accreditering en welke financiƫle beloning ontvangt een geaccrediteerd arts? Accreditering is te beschouwen als een soort kwaliteitslabel dat artsen verkrijgen wanneer ze zich regelmatig bijscholen en hun praktijk voeren volgens bepaalde kwaliteitsnormen, waaronder het oordeelkundig en maatschappelijk verantwoord gebruik van de middelen die hen beroepsmatig ter beschikking zijn gesteld.
Waarom kiezen voor een geaccrediteerde opleiding?
Het kan dus gebeuren dat tegen de tijd dat jij een opleiding volgt, deze opnieuw beoordeeld moet worden en dan mogelijk niet wordt geaccrediteerd. Wanneer een opleiding niet geaccrediteerd wordt, heeft de instelling twee jaar de tijd om opnieuw accreditatie aan te vragen voor de opleiding.
Accreditering van artsen en apothekers-biologen RIZIV.
Als u geaccrediteerd bent, dan krijgt u een jaarlijks forfaitair accrediteringshonorarium dat een deel van uw vormingskosten dekt. U krijgt ook bijkomende honoraria, die naargelang uw specialiteit kunnen variƫren. Raadpleeg de nomenclatuur van uw specialiteit om de precieze bedragen te kennen.
Wanneer moet een opleiding worden geaccrediteerd? NVAO.
Wanneer moet een opleiding worden geaccrediteerd? In Nederland is de accreditatietermijn zes jaar. Bestaande opleidingen dienen per 1 mei of 1 november bij de NVAO een aanvraag in voor heraccreditatie een jaar voor het aflopen van de accreditatietermijn. Het beoordelen van een nieuwe opleiding kan op ieder moment worden ingediend.
Veelgestelde vragen NVAO.
In Nederland zijn alle ruim 3500 bestaande opleidingen met de start van het bachelor-mastersysteem in 2002 door de wetgever van rechtswege geaccrediteerd. De opleidingen zijn daarna tot 2010 allemaal voor het eerst een keer door de NVAO geaccrediteerd. In 2011 is het tweede accreditatiestelsel ingevoerd en een instellingstoets kwaliteitszorg voor het beoordelen van de interne kwaliteitszorg bij hogescholen en universiteiten.
Wat is accreditatie? Raad voor Accreditatie.
Deze verklaring heeft de meeste waarde als de beoordelende organisatie deskundig, onpartijdig en onafhankelijk is. De RvA controleert daarom of conformiteitbeoordelende organisaties competent zijn. Bij een goed resultaat wordt een organisatie geaccrediteerd. De RvA vormt daarmee de laatste schakel in de keten van vertrouwen.
Accreditatie wat is de betekenis en definitie.
Het geeft dus aan dat een product of dienst geloofwaardig is. Als iets geaccrediteerd is, is het niveau en de geloofwaardigheid van datgene dus vastgelegd. Naast bedrijven kunnen bijvoorbeeld ook journalisten kunnen geaccrediteerd zijn, dit geeft aan dat hun betrouwbaarheid is nagegaan en dan zij aan de gestelde eisen voldoen.

Contacteer ons