Meer resultaten voor geaccrediteerd

geaccrediteerd
Accreditatie de betekenis volgens Redactie Ensie.
Het geeft dus aan dat een product of dienst geloofwaardig is. Als iets geaccrediteerd is, is het niveau en de geloofwaardigheid van datgene dus vastgelegd. Naast bedrijven kunnen bijvoorbeeld ook journalisten kunnen geaccrediteerd zijn, dit geeft aan dat hun betrouwbaarheid is nagegaan en dan zij aan de gestelde eisen voldoen.
accreditering en geconventioneerd Medica Forum.
geaccrediteerd: riziv of wie het ook toekent zegt dat arts braaf naar allerlei etentjes en lezingen is geweest waarvoor hij veel punten heeft gekregen en dus weer een jaartje geaccrediteerd blijft, dwz aan zijn patinten kan zeggen dat ze het merendeel van wat hij vraagt terugkrijgen van de mutualiteit.
Accreditering van artsen en apothekers-biologen RIZIV.
Als u geaccrediteerd bent, dan krijgt u een jaarlijks forfaitair accrediteringshonorarium dat een deel van uw vormingskosten dekt. U krijgt ook bijkomende honoraria, die naargelang uw specialiteit kunnen variƫren. Raadpleeg de nomenclatuur van uw specialiteit om de precieze bedragen te kennen.
Wat is accreditatie? Raad voor Accreditatie.
Deze verklaring heeft de meeste waarde als de beoordelende organisatie deskundig, onpartijdig en onafhankelijk is. De RvA controleert daarom of conformiteitbeoordelende organisaties competent zijn. Bij een goed resultaat wordt een organisatie geaccrediteerd. De RvA vormt daarmee de laatste schakel in de keten van vertrouwen.
Veelgestelde vragen NVAO.
In Nederland zijn alle ruim 3500 bestaande opleidingen met de start van het bachelor-mastersysteem in 2002 door de wetgever van rechtswege geaccrediteerd. De opleidingen zijn daarna tot 2010 allemaal voor het eerst een keer door de NVAO geaccrediteerd. In 2011 is het tweede accreditatiestelsel ingevoerd en een instellingstoets kwaliteitszorg voor het beoordelen van de interne kwaliteitszorg bij hogescholen en universiteiten.
Hoe kan ik zien of een opleiding is geaccrediteerd? NVAO.
Hoe kan ik zien of een opleiding is geaccrediteerd? In Nederland en Vlaanderen mogen alleen geaccrediteerde opleidingen van erkende hogescholen en universiteiten erkende bachelor en masterdiploma's' uitreiken. In de NVAO-databank zie homepage staan alle door de NVAO geaccrediteerde Nederlandse en Vlaamse hogeronderwijsopleidingen, inclusief besluit en bijbehorend visitatierapport.;
Accreditatie Wikipedia.
De structuur van accreditatie is beschreven in de internationale norm ISO/IEC 17000; de eisen voor accreditatie liggen eveneens vast in internationale normen ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17065, ISO 15189. diplomatie: ambassadeurs en consuls worden bij een nieuwe aanstelling geaccrediteerd" door het land waar ze gestationeerd worden.
Accrediteringsforfait Vlaams Artsensyndicaat vzw.
Klik hier voor meer informatie. Wat is accreditering en welke financiƫle beloning ontvangt een geaccrediteerd arts? Accreditering is te beschouwen als een soort kwaliteitslabel dat artsen verkrijgen wanneer ze zich regelmatig bijscholen en hun praktijk voeren volgens bepaalde kwaliteitsnormen, waaronder het oordeelkundig en maatschappelijk verantwoord gebruik van de middelen die hen beroepsmatig ter beschikking zijn gesteld.

Contacteer ons